POLITYKA PRYWATNOSCI

 • 1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z strony internetowego prowadzonego pod adresem campsis.pl („strona”).

 • 2. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników strony oraz ochrony udzielonych przez niż informacji osobowych.

 • 3. Administratorem danych osobowych oraz strony jest Paweł Czabak, Polska. NIP: --- , REGON: ---

 • 4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 • 5. Strona Kamstar zbiera jedynie dane podane dobrowolnie w przypadku wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz w późniejszej fazie realizacji zlecenia.

 • 6. W Stronie zbierane są m.in. następujące dane osobowe (FORMULARZ KONTAKTOWY):
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,

 • 7. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli:
  a) Użytkownik chce skontaktować się z administratorem firmy w celu zapytania i realizacji zamówienia.
 • 8. Administrator danych osobowych przetwarza nade osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 7.

 • 9. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator danych osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy tez danych dostępu do konta bankowego.

 • 10. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien korzystać z właściwych zakładek strony lub przesłać wiadomość na wskazany adres: „biuro@campsis.pl”.

 • 11. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • 12. Strona szanując prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 • 13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 14.Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • 15. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony Weznamiot.pl

 • 16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • 17. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • 18. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;